pasientreiser

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

For mer informasjon, se https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Ønsker du kontakt med Pasientreiser, ring 915 05 515.

Pasientreiser kan hjelpe med spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.