GDPR

Personopplysninger og personvern

Personvern handler om at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Denne lovendringen berører også Loppa kommunes håndtering av personopplysninger.

I avsnittene under kan du lese vår personvernerklæring som beskriver hvordan Loppa kommune samler inn og benytter seg av informasjon som brukere av kommunens nettsted og tilhørende undersider.

Personvernerklæring

Informasjon vi samler inn om deg

Loppa kommune benytter CustomPublish AS som leverandør av portalløsninger og publiseringssystemer for nettsiden loppa.kommune.no (Content Management System – CMS).
Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester, blir dine personopplysninger registrert av Loppa kommune. Informasjonen er tilgjengelig for saksbehandlende enhet og blir behandlet fortrolig. Opplysningene benyttes kun til sakens opprinnelige formål og avsluttede saker er tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

Innsendte svar fra digitale skjema på loppa.kommune.no logges med IP (Internet Protocol address). IP-adressen som samles inn, er en unik adresse knyttet til eksempelvis din PC, nettbrett eller mobil. I Loppa kommunes løsning anonymiseres IP-adressen, med unntak av den delen av IP som identifiserer hvilket land du oppholder deg i. Denne informasjonen brukes kun i arbeid med å spore og stoppe mulige forsøk på digital innhenting av sensitiv informasjon og såkalt distribuert tjenestenekt eller angrep. Custom Publish utfører også endringer i CMS, slik at IP-adressen ikke er lesbar eller kan deles fra administrasjonen.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler, også kalt cookies, er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned eksempelvis loppa.kommune.no

Hva bruker Loppa kommune informasjonskapsler til?
Loppa kommune benytter informasjonskapsler til å lagre brukerinnstillinger, for å håndtere pålogging eller for å forbedre nettsidenes brukervennlighet. Kommunen benytter aldri informasjonskapsler på en slik måte at det kan krenke personvernet.

Sikkert nettsted

Loppa kommune benytter HTTPS for å sikre nettløsninger mot eventuelle angrep. Informasjonen gjelder også kommunens eksterne nettsider.

Dine rettigheter

Du har rett til å ha kontroll over egne personopplysninger. Hver gang Loppa kommune behandler personopplysninger om deg, har du blant annet rett til å få vite hvilke opplysninger som behandles, hva de brukes til, og når de eventuelt blir slettet. Kommunen har ikke anledning til å bruke disse opplysningene til annet enn det som følger av formålet med behandlingen, og kan heller ikke dele opplysningene med andre, uten at du er informert.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger om deg kommunen behandler, kan du be om innsyn. Kommunen er forpliktet til å behandle din forespørsel innen 30 arbeidsdager. På Datatilsynets nettsider kan du lese mer inngående om dine rettigheter.

Les mer om dine rettigheter her

Personvernombud

Personvernombudet skal informere og gi råd i kommunens behandling av personopplysninger. Ombudet skal kontrollere at kommunens behandling av personopplysninger er i tråd med gjeldende regelverk, samt at kommunens egne interne retningslinjer for personvern følges.