penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen driftsavdelingen 2019

09.01.19

Vedtatt i kommunestyret 25.10.18.

penger_2

Selvkost, kommunale avgiftsgebyr 2019

09.01.19

Vedtatt i kommunestyremøtet 13.12.18.