standardbilde-loppa[2]

Egenbetaling for bruk av tjenester innen driftsavdelingen 2022

09.01.19

Vedtatt i kommunestyret 18.11.2021

penger_2

Selvkost, kommunale avgiftsgebyr 2022

09.01.19

Vedtatt i kommunestyremøtet 18.11.21