penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen driftsavdelingen 2021

09.01.19

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020

penger_2

Selvkost, kommunale avgiftsgebyr 2021

09.01.19

Vedtatt i kommunestyremøtet 10.12.2020