standardbilde-loppa

Leie av kommunale lokaler til konfirmasjon

17.01.20

Loppa kommune minner om at søknadsfristen for å leie kommunale lokaler til vårens konfirmasjon er 01.02.20.

penger_2

Egenbetaling for bruk av tjenester innen oppvekst- og kultur 2020

09.01.19

Vedtatt i kommunestyret 12.12.2019