standardbilde-loppa

Møteplassen på Nerstranda holdes stengt fra uke 12

09.03.20

Møteplassen på Nerstranda holdes stengt pga sykdom fra uke 12 og inntil videre.

standardbilde-loppa

Torsdag 24. oktober holder Møteplassen på Nerstranda stengt pga. ferie.

08.10.19

På grunn av ferieavvikling i uke 43 - (21. - 26. oktober), holder Møteplassen for rus- og psykisk helse på Nerstranda stengt torsdag 24. oktober.

standardbilde-loppa

Til deg som har mistet et barn

24.09.18

Brosjyre om det å miste et barn, uansett dødsårsak og alder.

Alta krise- og incest senter

Alta krise- og incest senter

17.07.18

Krisesenteret er et tilbud for kvinne, menn og deres barn som er utsatt for fysisk og/eller psykisk vold i nære relasjoner. Vi har døgnåpent, og du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet.

Alta krise- og incest senter

SMISO Vest-Finnmark

17.07.18

SMISO Vest-Finnmark er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr støtte, veiledning og rådgivning til de som er:

NKS

NKS Veiledningssenter for pårørende

17.07.18

Veiledningssenteret for pårørende i Nord- Norge AS (VeNN) fikk i 2016 Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris for sin innsats for lavterskeltilbud til pårørende til rusavhengige.