lovparagraf

Vedtatt av sakkyndig nemnd 27.02.19

Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2019 - 2029