Reglement for Loppa kommunestyre og folkevalgte organer

Reglement for kommunestyre

Revidert av kommunestyre 12.12.2019

 

Reglement for folkevalgte organer

Vedtatt av kommunestyre 28.01.2021