Forurensning

Forurensningsloven

16.12.16

Kommunen er nærmeste forurensningsmyndighet

Byggesak

Lovverk for byggesaker

15.12.16

Relevant lovverk i forbindelse med byggesaker

standardbilde-loppa

Dispensasjon fra plan- og bygningsloven

25.02.16

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gir et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslover (pbl).

standardbilde-loppa

Retningslinjer, forskrifter og vedtekter

31.12.09

Retningslinjer, forskirfter og vedtekter for salg av kommunale eiendommer og boliger, renovasjon, vann- og avløp, skred og vannverk.