Ruteopplysning - Merking på holdeplasser

Finnmark Fylkeskommune informerer

Ruteinformasjon for reisende

Informasjon om ruteopplysninger for Finnmark.

All ruteinformasjon i Finnmark er stilet igjennom ruteopplysningen 177. Boreal har lagt link direkte til 177 på sin side, mens Fjord1 har beholdt egen informasjon i tillegg.

Ruteopplysningen for Finnmark finner man her:

Ruteopplysning - Merking på holdeplasser.jpg