Åpne/stengte løyper

09.04.22

Oversikt over åpne løyper for scootersesongen 2022.

standardbilde-loppa

Viktig melding angående snøskuterløyper i Loppa

27.10.21

Loppa kommune arbeider med å vedta ny lokal forskrift for snøskuterløyper hjemlet i motorferdselloven § 4a. Før ny forskrift er på plass er det derfor ikke tillatt å stikke eller kjøre i de gamle traséene. Vi beklager ulempene dette vil medføre