penger_2

Selvkost, kommunale avgiftsgebyr 2022

Vedtatt i kommunestyremøtet 18.11.21

Loppa kommunestyre har vedtatt følgende satser for selvkost innenfor området driftsavdelingen i 2022:
 

Vannavgift

Tilknytningsavgift pr. m2 BRA Kr 126,87
Boliger og fritidsboliger bet. pr. m2 BA Kr   48,89
Vannmåler, bet. pr. m3 Kr   33,52
Kontorer, forretninger, verksted, servicebedrifter og skoler bet. pr.m2 BRA Kr   36,73
Sykehjem, hotell og kafé bet. pr. m2 BRA Kr   94,21
Lager og driftsbygninger bet. pr. m2 BRA Kr   31,13
Vann samfunnshus og kirker bet. pr. m2 BRA Kr   15,51
   

Prisene er ekskl. mva.
 

Avløpsavgift

Tilknytningsavgift pr. m2 BRA Kr  117,47
Boliger og fritidsboliger bet. pr. m2 BA Kr    48,23
Vannmåler, bet. pr. m3  Kr    33,68
Kontorer, forretninger, verksted, servicebedrifter og skoler bet. pr.m2 BRA Kr    62,06
Sykehjem, hotell og kafé bet. pr. m2 BRA Kr    92,95
Lager og driftsbygninger bet. pr. m2 BRA Kr    30,69
Samfunnshus og kirker bet. pr. m2 BRA Kr    15,21
Tømming av septikktank Kr 4024,00
   

Prisene er ekskl. mva.
 

Renovasjonsavgift

140 liters dunk Kr 4615,00
240 liters dunk Kr 5172,00
360 liters dunk Kr 5705,00

Prisene er ekskl. mva.
 

Feieravgift

Feieravgift Kr 798,00

Prisene er ekskl. mva.