Seniorportalene

Informasjon om seniorportalene og BPA-portalen

Idéen med SeniorPortalene og BPA-portalen er at seniorer og andre over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Dette er nasjonale sider uten kostnader eller at det kreves medlemskap for brukerne. 

Vi bygger på visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er:  “Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”

Vi har samlet informasjon vi mener er nyttig for seniorer under  «paraplyen» Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:

SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?   

FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?

ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 

SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde? 

Vi eier og drifter i tillegg nettstedet, BPA-Portalen.no. BPA-portalen er nettstedet for personer som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. Dette er det eneste stedet hvor en kan få en samlet oversikt over leverandører av BPA tjenester i hele landet.

Med vennlig hilsen

Lars Jakobsen, Portalene AS, Sentralbord  94 15 23 00, Mobil 91 34 60 70

www.portalene.no