Elektroniske skjema, selvbetjening

Kommunen arbeider med å flytte de aller fleste skjemaer over til vår elektroniske skjemaside, slik at man kan fylle inn skjema på internett og sende de inn elektronisk. Dette sparer både publikum og administrasjonen for store mengder tid og arbeid. De aller fleste skjemaer er allerede flyttet over, og ligger på skjemaportalen vår her: 

skjema.no/loppa


 

Øvrige skjema: 


Disse må skrives ut for utfylling, deretter sendes de inn.

Helse- og omsorg:

Tjenesten Individuell plan, informasjon og søknad.
Gå til siden for Koordinerende enhet i Loppa kommune

Pleie- og omsorgstjenester:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Driftsavdelingen:

Søknadsskjema båtplass. Fast- og sommerplass

Til byggeblanketter (plan- og bygningsloven)

Naboerklæring


Oppvekst- og kultur:

Tilskudd til allment kulturformål
Søknadsskjema tilskudd idrettsformål
Søknadsskjema for kommunalt stipend