Elektroniske skjema, selvbetjening

Her finner du elektroniske skjemaer du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. 

Klikk på linken under for å komme til skjemaportalen for elektroniske skjemaer

Til selvbetjening, elektronisk skjema

Nedenfor finner du noen av de mest brukte skjemaene.
Disse må skrives ut for utfylling, deretter sendes de inn.

Helse- og omsorg:

Tjenesten Individuell plan, informasjon og søknad.
Gå til siden for Koordinerende enhet i Loppa kommune

Pleie- og omsorgstjenester:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Driftsavdelingen:

Søknadsskjema båtplass. Fast- og sommerplass

Til byggeblanketter (plan- og bygningsloven)

Naboerklæring


Oppvekst- og kultur:

Søknadsskjema barnehage

Søknadsskjema for redusert betaling - barnehage
Søknadskjema SFO
Tilskudd til allment kulturformål
Søknadsskjema tilskudd idrettsformål
Søknadsskjema for kommunalt stipend