standardbilde-loppa

Skjenkebevilling for en enkelt anledning - saksbehandlingstid 3 uker

Bevilling til å skjenke alkohol for en enkelt anledning kan gis i hht alkohollovens §1-6, 3 ledd.

Søknad om arrangement må sendes til post.finnmark@politiet.no. 

Både søkere med og uten alminnelig skjenkebevilling kan søke om bevilling for en enkelt anledning. Bevillingssøknaden må knyttes til en enkelt bestemt begivenhet. En enkelt anledning kan ikke strekke seg over mer enn 6 dager

Bevilling for en enkelt anledning - søkere uten eksisterende bevilling
Den som ikke har bevilling fra før kan søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
Søknaden behandles administrativt av Rådmannen. Det innhentes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes.  

Bevilling for en enkelt anledning - søkere med eksisterende bevilling 
Den som allerede har alminnelig skjenkebevilling kan for en enkelt anledning søke om: 

  • utvidelse til å gjelde skjenking av alkoholgruppe 3 (over 22 vol.prosent)
  • utvidelse av skjenkeareal
  • utvidelse av skjenketid

Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning behandles administrativt av Rådmannen. Det innhetes høringsuttalelser fra politi og rusmiddeltjensten. Saksbehandlingstid på inntil 3 uker må påregnes.