standardbilde-loppa

INFORMASJON OM SKOLESKYSS 2020/2021

07.08.20

I år må alle foresatte til elever som skal ha skoleskyss, levere inn skriv til skolen.

Dette gjelder ordinær skoleskyss for elever på 1. - 2. trinn som bor 2 km fra skolen, elever på

3. - 10. trinn som bor 4 km fra skolen, og elever som har krav på skoleskyss pga. farlig skolevei.

 

Gå inn på Snelandia  for å lese mer og for å finne skjema som skal leveres skolen:

https://snelandia.no/skoleskyss/grunnskole  

Skjema må være levert skolen innen 24.08.20.

Ta kontakt med rektor om du lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Olsen

Rektor

Picasa 3.0

17. MAI 2020 I LOPPA KOMMUNE

06.05.20

FAU 1.- 7. klasse v/Høgtun skole tar 17. mai arrangementet i Øksfjord.

Snarkjøp Bergsfjord tar 17. mai arrangementet i Bergsfjord

Bidrag eller andre henvendelser går via rektor Marit Olsen på Høgtun, og Roar Posti hos Snarkjøp Bergsfjord.