Gymsal og basseng ved skolene i Loppa kommune åpnes igjen fra 20. jan. 2021

20.01.21

Gymsal og basseng ved skolene i Loppa åpnes for aktiviteter for både barn og voksne.

Gymsal og basseng ved Høgtun skole er stengt inntil videre.

07.01.21

Gymsal og basseng ved Høgtun skole er stengt inntil ny informasjon kommer fra regjeringen.

Basseng og gymsal ved Høgtun skole er stengt.

07.01.21

Basseng og gymsal ved Høgtun skole er stengt inntil det kommer ny informasjon fra regjeringen.

standardbilde-loppa

INFORMASJON OM SKOLESKYSS 2020/2021

07.08.20

I år må alle foresatte til elever som skal ha skoleskyss, levere inn skriv til skolen.

Dette gjelder ordinær skoleskyss for elever på 1. - 2. trinn som bor 2 km fra skolen, elever på

3. - 10. trinn som bor 4 km fra skolen, og elever som har krav på skoleskyss pga. farlig skolevei.

 

Gå inn på Snelandia  for å lese mer og for å finne skjema som skal leveres skolen:

https://snelandia.no/skoleskyss/grunnskole  

Skjema må være levert skolen innen 24.08.20.

Ta kontakt med rektor om du lurer på noe.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Olsen

Rektor