standardbilde-loppa

Til foresatte med elever i Loppaskolen

Skolestart høst 2020

Loppaskolen ønsker elever og foresatte velkommen til skolestart

Onsdag 19. august kl. 11.30.

Oppmøte på skolenes uteområde.

SFO på Høgtun skole følger skoleåret og åpner onsdag 19. august kl. 07.30.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Olsen

Rektor

 

Postadresse:

Ystnesveien 34                                                                                                                                                                                                                                                                                      Telefon 78453113

9550 Øksfjord                                                                                                                                                                                                                                                                 Marit.olsen@loppa.kommune.no