coronavirus

Å etterleve anbefalinger for å forhindre alle smittesykdommer kan avlaste

Smitten økes i Finnmark og Troms / Sykehusene er under stort press ikke bare pga. Covid-19

Hold deg hjemme ved symptomer 

Bruk munnbind hvis du kan ikke holde 1m avstand 

God hånd- og hostehygiene

Redusere antall kontakter

Kommunen anbefaler at alle er ekstra forsiktig og nøye med smittevern, samtidig vurderes det utvidelse av smittereduserende tiltak.

Smitten økes skremmende raskt i Finnmark og enkelte kommuner er hardt rammet fordi mange i samfunnskritiske funksjoner ble tatt ut av drift.

Små kommuner som Loppa er veldig sårbare med få personer i de samfunnskritiske yrkene. I tillegg er spesialisthelsetjenesten under press. UNN er i gul beredskap. Finnmarkssykehuset har nå redusert kapasitet.

Kommuneoverlegene har i dag diskutert situasjonen med sykehusene, statsforvalteren og FHI, og man vurderer å øke smittebegrensende tiltak i helsevesenet, skolene og i barnehagene (med tanke på økende smitte av barn i Norge med RS-virus).

Vi ber om at alle setter seg inn i anbefalingene som er gjeldene til en hver tid!

 1.  Fortsatt er økning av vaksinedekning i hele befolkning og rask oppfriskningsvaksine for eldre og sårbare personer den essensielle faktor å forhindre alvorlig sykdom og død - ikke bare pga COVID-19 sykdom, men også pga. forsinket behandling av andre livstruende tilstander som kan berøre oss alle.
  Kommuneoverlegen anbefaler først og fremst alle å la seg vaksinere. Ring helsesykepleier for å bestille vaksinetime (tlf. 92025530). Vi har 2 ukers leveringstid på vaksiner, men har allerede bestilt inn ekstra doser. Alternativet kan være å få andre vaksiner i en nabokommuner. Hammerfest har for tiden mange doser Moderna som utløper i November. Norge er i den heldige situasjonen å kunne tilby vaksinen til alle som ønsker det. Slik er det dessverre ikke for mesteparten av verden. Covid-19 vil ikke forsvinne og vi antar at vi alle vil bli smittet en gang. Vaksinen beskytter godt mot alvorlig forløp og bremser utbredelsen.
   
 2. Hold deg hjemme ved første tegn på en mulig Covid-19 infeksjon (symptomer kan være tett/rennede nese, halssmerter, svikt av smak-og luktesans, feber, hoste hodepine). Ring legekontoret (tlf. 78453050) for en hurtigtest.
   
 3. God hånd- og hostehygiene er fortsatt viktig.
   
 4. Reduser unødvendige kontakter og reiser til områder med høy smitte. Hold avstand! Bruk munnbind hvis du kan ikke holde avstand (f.eks. på offentlig transport) og spesielt i kontakt med sårbare personer. Vaksinen reduserer smittsomhet, men vaksinerte personer kan fortsatt være smittet uten symptomer og gi sykdomen videre (Deltavarianten).

Tiltak i helsevesenet: 

 • Bruk av munnbind på legekontoret, sykehjemmet og hjemmetjenesten.
 • Vi ber besøkende i sykehjemmet å bruke munnbind. Nærkontakter eller smittede personer skal ikke besøke sykehjemmet!

Tiltak i barnehagen/skolen:

 • Vi vurderer å endre gruppene i barnehagen til korhorter mht. familiær tilknytning for å redusere antall i familier som blir berørt ved smitte. Ved smitte må bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter holde seg hjemme eller være testet daglig med hurtigtest (PCR-tester hver andre dag kan logistisk ikke gjennomføres i Loppa. Antall hurtigtester er også begrenset, og flere kommuner er allerede tom og har for tiden ingen tester tilgenglig).
 • Ved smitte i skolen eller barnehagen skal rektoren/barnehagestyrer informere foreldrene til alle barna umiddelbart hvor og når hurtigtestene skal utleveres. Alle barn og elever skal i utgangspunktet testes en gang etter smitten blir oppdaget, gjerne ved legekontoret for å få et overblikk.Testen kan gjennomføres av foreldrene. For å se hvordan testen gjennomføres, kan du se på videoen på websiden vår.

 

Smittesporing og oppfølging for elever/ barn i skoler og barnehager (FHI)

Kontaktgruppe, etter smittesporingsteamets vurdering Hvem informerer kontakter? Oppfølging (for beskyttede gjelder andre anbefalinger)
1. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (for eksempel bestevenn eller kjæreste) Smittesporingsteam

Daglig selvtest eller PCR-test annenhver dag i 7 dager. 

Barn 0-12 år: Hvis testing av barnet er vanskelig, er det bedre å ta noen få tester enn ingen test. Det anbefales at man prøver å gjennomføre testing av barn som skal i barnehage eller på skole. 

2. Øvrige nærkontakter (For eksempel klassen/ avdelingen) 

Smittesporingsteam, i samarbeid med skolen/ barnehagen  Oppfordres til å ta en test.  
3. Andre mulige eksponerte (For eksempel trinnet eller barnehagen)  Smittesporingsteam, i samarbeid med skolen/ barnehagen  Egenobservasjon og lav terskel for testing ved symptomer  


Alle oppfordres til å teste seg dersom de utvikler symptomer uavhengig av type nærkontakt og vaksinasjonsgrad.