coronavirus

Koronautbrudd på sykehjemmet i Øksfjord

22.04.22

På grunn av koronautbrudd på Øksfjord sykehjem, ber vi besøkende på sykehjemmet om å bruke munnbind.

Besøkende til de som har testet positiv for covid-19 smitte må bruke både munnbind og hansker.

coronavirus

Oppsummering av koronasituasjon gjennom uke 9

Gjennom uka som har gått, er det 40 stk som har meldt inn positiv selvtest for covid-19.

coronavirus

Oppdatert 07.02.: 5 nye kjente positive tilfeller

- 3 testet positivt i løpet av helga
- 2 nye har testet positivt hittil i dag