barn

Smittevernveileder for barnehager

Fra mandag 20. april åpner barnehagene igjen.  Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager.
 


 


Veilederen finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/ smittevernveileder/
I tillegg finner dere:
Plakater som kan lastes ned. Disse inneholder viktig informasjon til ansatte og ledere i barnehagen:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/ smittevernveileder/plakat/
Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhetog- beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/
Film om hva barn bør tenke på når de kommer tilbake til barnehagen:https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/ sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk?post@udir.no?for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne e-posten er sendt til:
Barnehager
Kommuner
Kopi til:
Fylkesmannen via FM-nett