Smittevernveileder for barnehager

Fra mandag 20. april åpner barnehagene igjen.  Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager.
 


 


Veilederen finner du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/ smittevernveileder/
I tillegg finner dere:
Plakater som kan lastes ned. Disse inneholder viktig informasjon til ansatte og ledere i barnehagen:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/ smittevernveileder/plakat/
Informasjonsskriv til foreldre, oversatt til flere språk:https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhetog- beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/
Film om hva barn bør tenke på når de kommer tilbake til barnehagen:https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/ sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/filmer/
Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk?post@udir.no?for henvendelser til oss.
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
Denne e-posten er sendt til:
Barnehager
Kommuner
Kopi til:
Fylkesmannen via FM-nett