standardbilde-loppa

Snømåking i småbåthavner

Loppa kommune vil med dette minne om at de som leier i våre småbåthavner har plikt på seg til å rydde snø av gangvei og brygge.

 

Loppa kommune vil med dette minne om at de som leier i våre småbåthavner har plikt på seg til å rydde snø av gangvei og brygge.

Dette er hjemlet i leieavtalens § 5 «snørydding av gangvei og brygge utføres av leietakerne»

 

 

Med vennlig hilsen

 

Olav Henning Trondal

Havnesjef i Loppa kommune

78453213/ 99363034