Søknad

Søknad om barnehageplass

Her finner du søknadsskjema til søknad om plass i barnehage.

Du kan søke om barnehageplass elektronisk her.
 

Her kan du lese mer om reduser foreldrebetaling og gratis kjernetid