clipart_lege

Stabil legetjeneste tilbake i Loppa

Etter et langt år der legekontoret har vært driftet med vikarleger i en krevende pandemitid, er vi nå i mål med å ansette tre nye leger i kommunen. 

leger_bilde.jpg

 

I mai og juni begynner Maya Lund, Trine Nordstrøm og Erik Prestgaard i Loppa kommune. De nye legene overtar tre kommunale fastlegelister, og skal rotere gjennom en "Nordsjøturnus" der de jobber to uker på og fire uker av. Hver lege er primært ansvarlig for egen liste, og innbyggerne i kommunen får nå sin egen fastlege som de kan forholde seg til. Det krever fremoverlent planlegging av legekontoret, og godt samarbeid med andre yrkesgrupper i helse og omsorg. 

 

Konstituert kommuneoverlege Sabine Bader skal lede prosjektet organisatorisk. Dette ved å støtte legene i hverdagen, og når det er behov, på vegne av de andre legene sikre kontinuitet for pasientene og kontinuitet i samarbeidet med de kommunale samarbeidspartner. I den første nørdsjøturnus-runden skal en vikarlege avlaste fastlegene i hverdagen så de har tid til å bli kjent med kommunen. De vil også besøke utekontorene i denne perioden.

 

Det er en kjent utfordring for små distriktskommuner å rekruttere leger. Ved første utlysning av legestillingene fikk Loppa ingen søknader fra leger med kompetanse for jobben. Da vi lyste ut stillingene med tilbud om «Nordsjøturnus», fikk vi 20 kvalifiserte søknader. Kommunen kunne velge ut de kandidatene som utfyller hverandre og som har ønsket og bred kompetanse. Hver lege har med seg mellom 10 og 28 års erfaring i legelivet fra forskjellige fag og praksisområder.

 

Forrige helg møttes legene for første gang fysisk i Loppa for å utarbeide en plan for hvordan tjenesten skal driftes. Dette sees som et prosjekt som regelmessig skal evalueres. Legene ønsker et levende samarbeid med andre kommunale tjenester og selvsagt med pasientene, deres pårørende og innbyggerne ellers. Konstruktiv kritikk ønskes velkommen.

 

Legene er motivert for å skape et solid miljø med godt tverrfaglig samarbeid i det kommunale helsevesenet. Vi vil fokusere på felles kompetanseheving og best mulig bruk av ressursene. Vi har et mål om å gjøre kommunen attraktiv som arbeidsgiver og muligens en ny hjemplass for unge fagfolk og Nordsjøturnus-legene selv. Allerede i september begynner ny LIS (lege i spesialisering, tidligere turnuslege) igjen fra AHUS (Akershus universitets sykehus). Etter høsten skal legestudenter fra UNN (universitetssykehuset Nord Norge) på 5.studieår gjennomføre 8 uker praksis i kommunen. Prosjektet skal knyttes til senter for distrikts medisin ved UNN med mulighet for å delta i forskning og med mulighet til å kunne påvirke oppdatering og ajourføring av utdanningsstrukturen for leger i spesialisering i allmennmedisin. Legene vil også regelmessig utføre avansert trening i akuttmedisin i samarbeid med den kommunale pleietjenesten og AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Akuttberedskap og samarbeid med nødetatene i distriktene skal forbedres gjennom integrasjon med lokalbefolkning. Videre har vi diskutert hvordan legene kan legge til rette for og gi nødvendig støtte når det er behov for et interkommunalt samarbeid med nabodistriktskommunene for å samle ressurser.

 

Det var en spennende helg for legene som møtte hverandre fysisk for første gang. I forkant har vi hatt korte Teams møter. Legene er bevisst om utfordringene rundt Nordsjøturnus. Å bare møte fysisk enkelte dager i året, men å likevel samarbeide tett rund egne pasienter, og ved behov, kollegenes pasienter, krever god kommunikasjon. Det forutsetter en felles forståelse på medisinsk- og også etisk-, nivå. Legene opplevde spontant en god kjemi preget av respekt, men også mye humor.  Det var mange timer med intensive diskusjoner, men også masse kos med kveldsmat på puben, felles matlaging og en båttur på fjorden der vi fikk hilse på masse delfiner og en liten firbeint spesialterapeut (se bildet). Sabine Bader var strålende fornøyd med å få trivelige, motiverte, kompetente og erfarne kollegaer som ønsker å bygge opp en innovativ legetjeneste med optimal ressursbruk og fokus på pasientens og kommunens individuelle behov.

 

Kommunen vil oppdatere befolkningen fortløpende på sosiale media om videre utvikling.