Skuterløyper med løypekart

Status for åpne og stengte løyper, med oversiktskart

Her finner du oversikt over hvilke skuterløyper som er åpne.

Løypene kan åpnes når hele løypenettet har et bærende snødekke. Snøskuterferdel langs løypene er bare tillat når løypenettet er entydelig merket i terrenget, og annonsert åpen på kommunens hjemmeside. Kommunen kan stenge for bruk av snøskuter med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Slike farer kan være stor snøskredfare eller annen akutt naturfare ved utsatte traser. Stengingen annonseres på kommunens hjemmeside. V

Noen av løypene går tett på bebyggelse og på plasser der man kan møte på andre. Vi ber derfor om at det vises særlig hensyn her for å unngå farlige situasjoner eller skape unødvendig støy og forstyrrelser. 

Snøskuterløypene stenges vanligvis for sesongen senest 5. mai. Kjør forsiktig og ha en fin tur!

Skuterløypene i Loppa kommune

Alle løypene stenger 5.mai, med mindre det blir behov for å stenge de tidligere.

Løype    Løypebeskrivelse Status                                                                         Informasjon                                             
1 Fra Bogen langs Reinfjellet til vestsiden av Sandlandsvatnet, ved løype 3 og 4

Stengt

19.04.2022

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke.

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.

3 Fra løype 1 og 4 ved vestsiden av Sandlandsvatnet, mot Langstrand,  med en avstikker til Buktedalsvatnet, videre over Reinfjellet til Barbrodalen

Stengt

19.04.2022

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke

OBS!: Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred.

4 Fra løype 1 og 3 ved Sandlandsvatnet, opp Bjørndalen via Bjørndalvatna til kommune grensen.

Stengt

19.04.2022

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.

5 Fra parkeringsplass ved Skolebakken i Sør-Tverrfjord, opp Tverrfjorddalen, med en avstikker over Store Rundvatnet, til kommunegrensen ved Modersliv.

Stengt

09.04.2022

 

Stengt for sesong, på grunn av ikke bærende snødekke

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for snøskred. Vær varsom.

6 Fra Trollvika til Løype 7 ved Bukta i Nuvsvåg

 Stengt

08.04.2022

OBS! Deler av løypen ligger i overkant av faresone for skred og aktsomhetsområde for skred. Vær varsom.
7 Fra fotballbane i Nuvsvåg, til løype 8 i Skavdalen, videre til løype 6 ved Bukta, derfra opp Jomfrudalen til enden på vann 141 moh.

Stengt

08.04.2022

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom. 
8 Fra løype 7 og sørover i Skavdalen med en avstikker opp mot Storstein. Videre går løypen til Bukkeneset og derfra rundt Nuvsvågbotn med avstikker ved Sandbakken. Lengst sør i Nuvsfjordbotn deler løypen seg i to alternative kjøreruter og møter løype 9. Løypen går nordover mot Myrnes med en avstikker mot Mikkeldalen, videre mot Elvebukt til Brattnesbukta og til Svartfjellvatnet via Brattnesdalen. 

Stengt

08.04.2022

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom.
9 Fra løype 8 i Nuvsfjordbotn, opp Sørfjorddalen til sørenden av Tenvatnet.

Stengt

08.04.2022

OBS! Løypen går gjennom utløpsområde for snøskred og deler av løypa i utløpsområde for steinskred. Vær varsom.
10 Fra parkeringsplass ved Øksfjordbotnveien, over Stormyra til løype 11, videre går løypen til Rivarbukteidet og kommunegrensen ved Kjellarvatnet.

Stengt

08.04.2022

OBS! Deler av løypa går gjennom utløpsområde for snøskred. Vær varsom.
11 Fra løype 10 til kommunegrensen sør for Gammelveien

Stengt

08.04.2022

 
12 Fra Hummelvikvatnet til Bergsfjordelva. Løypen ved Bergsfjordelva fortsetter sørover til Leirvika.

Stengt

08.04.2022

OBS! Deler av løypen går gjennom utløpsområde for stein- og snøskred. Vær varsom. 

     Se også: Skredvarsel

 

Løypekart:

Løype 1, 3, 4 og 5:

As 3ciCEefCQwAAAAAElFTkSuQmCC

Løypekart 6 til 9: