Valg

Stemme hjemme?

Du kan søke om å få stemme hjemme, det kalles ambulerende stemmegiving.

Kan du ikke stemme i et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Dersom du får innvilget søknad til å stemme hjemme, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din der.

Frist for å søke er 3.september kl 15.00.

Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og personnummer. Søknad sendes Valgstyret i Loppa Parkveien 1/3 9550 Øksfjord eller e-post til postmottak@loppa.kommune.no eller ring telefon nr 78453000.