valg_logo

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Frist for å søke om dette er 10. september kl. 10:00.

Dersom en velger havner i isolasjon som følge av covid-19 utbrudd kan man søke om å stemme hjemme frem til valgdagen 13. september kl. 10:00. 

Søknad sendes enten skriftlig til postmottak@loppa.kommune.no, eller via telefon 78 45 30 00

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Frist for å søke om dette er 10. september kl. 10:00.

Dersom en velger havner i isolasjon som følge av covid-19 utbrudd kan man søke om å stemme hjemme frem til valgdagen 13. september kl. 10:00. 

Søknad sendes enten skriftlig til postmottak@loppa.kommune.no, eller via telefon 78 45 30 00

 

Slik foregår stemmegivning hjemme: 

  • Valgmedarbeiderne har med seg nødvendig utstyr, inkludert et stemmeseddelsett med alle partier og lister som stiller i kommunen og fylkeskommunen.
  • Du velger en stemmeseddel for det partiet/listen du ønsker å avgi din stemme til, og gjør eventuelle rettelser på stemmeseddelen.
  • Valgmedarbeideren sjekker legitimasjon, og stempler stemmeseddelen.
  • Du slipper stemmeseddelen ned i urnen, og har avgitt din stemme.