standardbilde-loppa

Har du pari-apparat du ikke bruker?

17.03.20

Har du pari-apparat hjemme som du ikke bruker? Ta kontakt med Øksfjord sykehjem på telefon 41 86 41 99/ 94 87 99 08.

Vi har behov for å ha ekstra apparater tilgjengelig.

standardbilde-loppa

Har du behov for tjenester fra pleie og omsorg?

08.10.18

Kommunen har utarbeidet et eget søknadskjema hvor den som har behov for helsehjelp kan søke selv eller pårørende, verge, lege eller sykehus.