Feil på hovedvannledninga i Øksfjord

02.11.20

Det er oppdaget feil på hovedvannledninga i Vassdalen. Dette medfører at vannet blir borte i hele Øksfjord inntil feilen er rettet.

Stenging av vannet i Nuvsvåg

02.06.20

På grunn av vedlikehold i vannverket vil det væres stenging av vannet frem til avsluttet arbeid. 

Ledig stilling

Måking av snø ut på offentig vei

18.01.16

Det er ulovlig å måke snø fra egen avkjørsel inn på fylkeskommunale og kommunale veier.

Tekniske tjenester

15.03.04
 
 
 

slamtoemning cropped

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Driftssjef
Olav Henning Trondal
Tlf. 78 45 32 13/99 36 30 34

 
Sekretær Halvor Pettersen
Tlf. 78 45 32 10 / Kontortid kl 11.30 - 15.00.
 
 
Konsulent 
Eivind Eriksen

Tlf. 78 45 32 16
 
Konsulent
Tlf. 78 45 32 22
 
Formann 
Magnor Kårsgård
Tlf. 78 45 32 14 Mobil: 41 51 68 31
 
Telefaks: 78 45 32 11
 
Post- og besøksadresse: Parkveien 1/3, 9550 Øksfjord
 
Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørsmål om kart og oppmåling, fradeling eller om planarbeidet i kommunen, motorferdsel i utmark, byggesaksbehandling, vann og avløp, renovasjon og forurensning/miljø.  ta kontakt med Eivind.
Magnor er rette person å ta kontakt med når det gjelder vedlikehold på kommunale bygg.  
 Halvor kan du ta kontakt med når det gjelder kommunale avgifter vedr. renovasjon og feiing, båtplass i småbåthavnene. 

Kommunale boliger

Driftsavdelingen har utleie og tar imot spørsmål vedr. kommunale utleieboliger.
 
 
 
Magnor Kårsgård, Feier
Tlf. 78 45 32 16 Mobil 41 51 68 31
 
 

Byggansvarlig på driftsavdelingen:
 
Bård Pettersen – Sandland skole
Tlf. : 78 45 31 80

Wiktor Olsen – Høgtun skole
Mobil: 41 65 50 42
  
Kjell R. Olsen – Bergsfjord skole
Tlf. 78 45 31 70 Mobil 41 51 43 67
 
Oddgeir Kårsgård - Øksfjord barnehage
 
Nils Oskar Rydheim – Øksfjord Helsesenter/hjelpemidler
Mobil: 40 42 79 08
 
Geir J. Stensen/Halvor Pettersen –  Rådhuset
Mobil: 90 01 34 69


Halvor Pettersen/Roar Martinsen - Øksfjord samfunnshus
 
Magnor Kårsgård/Roar Martinsen - Nerstranda omsorgsbolig/Trygdebolig
Mobil: 41 51 68 31
 
 
 
Trenger du å ta takst?
Rejos Takst.jpg
 

 

Gatami

FiksGataMi

01.04.11 Ved å gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no kan innbyggerne rapportere problemer i deres lokalmiljø.