covidtest

Selvregistrering av koronatester og nærkontakter

24.01.22

Kommunen har nå tatt i bruk selvregistrering av koronatester og nærkontakter.

Hurtigtestene utleveres fra kommunal legekontoret.

coronavirus

Forutsetning for og utskrift av koronasertifikat

06.02.22

Innbyggere som verken kan bruke digitale løsninger eller Helfos tilbud om koronasertifikat per brev, har rett til å få utskrift av koronasertifikatet basert på negativ test. 

coronavirus

Selvtesting av Covid-19

03.09.21

På grunn av smitteøkningen i Norge, kan det bli aktuelt i nærmeste fremtid å innføre mer selvtesting for Covid-19 - for både barnehage, skoler og andre. (Testing av barn gjennomføres av helsepersonell eller foresatte). Eventuell selvtesting avtales med legekontoret.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hvordan man skal gjennomføre en selvtest dersom det skulle bli aktuelt for deg.

coronavirus

Koronatest

Hvis du ønsker en koronatest eller trenger en hurtigtest/selvtest ta kontakt med legestasjon (t 78453050) mellom kl 9-11:30 eller send en sms til koronatelefon (t .90220591). Vi tar ved behov testene etter avtale bak helsesenteret hvor du kan vente på testen i bilen.

Hvis du har symptomer skal du sette deg i isolasjon inntil du får negativt testresultat på testen, eller legen vurderer noe annet.