covidtest

Anbefaling om å teste barn før oppstart skole/bhg etter nyttår.

22.12.21

Det anbefales at alle barn testes med selvtest hjemme før de kommer tilbake til skole og barnehage på nyåret.

coronavirus

Selvtesting av Covid-19

03.09.21

På grunn av smitteøkningen i Norge, kan det bli aktuelt i nærmeste fremtid å innføre mer selvtesting for Covid-19 - for både barnehage, skoler og andre. (Testing av barn gjennomføres av helsepersonell eller foresatte). Eventuell selvtesting avtales med legekontoret.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hvordan man skal gjennomføre en selvtest dersom det skulle bli aktuelt for deg.

coronavirus

Koronatest

24.05.21

Hvis du ønsker en koronatest ta kontakt med legestasjon (t 78453050) mellom kl 9-11:30. Vi tar testene etter avtale bak helsesenteret hvor du kan vente på testen i bilen.

Hvis du har symptomer skal du sette deg i isolasjon inntil du får negativt testresultat på PCR testen, eller legen vurderer noe annet.