standardbilde-loppa

Tidligere oppdateringer på smittesituasjon

- Utbruddet begynte på Støa i Øksfjord fredag 14.01.2022 på kvelden og lørdag 15.01.2022 på kvelden, samt på privat sammenkomst etter Støa på fredag 14.01. og lørdag 15.01.2022.

- Testing i skolen er utvidet og gjelder alle ansatte og elever. Rektor har sendt ut informasjon til alle foresatte/ansatte om testing. Det er frivillig for barna å teste seg. Husstandsmedlemmer av de positive er satt i smittekarantene etter gjeldende smittevernregler.

- En av de nye tilfellene er smittet ved innreise, de andre har smittekilde i Loppa, mens en har ukjent smittekilde og betyr at vi ikke lengre har full kontroll over smitten.