valg_logo

Tidligstemming Stortings- og sametingsvalg 2021

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til Loppa kommune (Rådhuset v/servicekontoret) og avgi stemme fra 1. juli 2021 og frem til og med 9. august 2021, dagen før forhåndsstemmegivningen starter. Ta kontakt på 78453000 for å avtale tidligstemming.