coronavirus

Tilbud om 3.dose koronavaksine til enkelte risikogrupper.

Loppa kommune har begynt med vaksinering av 3.dose koronavaksine.

Helsetjenesten vil ta kontakt med aktuelle personer for en 3.dose med koronavaksine.

Dersom du ikke har hørt noe innen fredag 22.10, og tenker du er i risikogruppen som skal få tilbud om 3.dose - ta kontakt med helsesykepleier per SMS på telefon 92 02 55 30. Husk å skrive NAVN + FØDSELSDATO i meldingen.
(Du kan også ringe dersom du ikke har anledning å sende SMS)

 

Her kan du lese mer om hvem tilbudet for 3.vaksinedose er for:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/tilbyr-3.-dose-koronavaksine-til-personer-med-alvorlig-immunsvikt