Engelsk mutasjon i Norge

Reisende fra berørte områder skal testes så snart som mulig, reiser skal unngås

Tiltak etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Norge

Med bakgrunn i Statsforvalterens anbefaling vil kommuneoverlegen fraråde reiser til kommunene med utbrudd av den engelske virusmutansjonen. 

Hvis man i løpet av de siste to ukene har vært i områdene av kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler eller Ås, eller hvis man har besøk derifra, kan man ta kontakt med legekontoret (tlf 78453050 kl 9-15) for å avtale en koronatest uansett om man har symptomer eller ikke.

I framtiden vil vi sterkt anbefale alle som kommer til Loppa fra et område med utbrudd av den engelske mutasjonen om å teste seg etter ankomst.

 

Kommuneoverlegen ber alle som kommer fra disse områdene om å holde oversikt over og å redusere antall nærkontakter. 
Vær veldig nøyaktig med smitteverntiltak (holde avstand, redusere sosiale kontakter spesielt med sårbare mennesker, bruke munnbind, ha god håndhygiene osv.)

Iverksett umiddelbar isolasjon ved symptomer!

Innreisereglene til Norge ble innstrammet.