coronavirus

Tiltak for å hindre koronasmitte i Loppa kommune

Grunnet forebyggende tiltak mot koronasmitte i Loppa kommune er:

 • All politisk møtevirksomhet stengt inntil videre
 • Rådhuset stengt for besøkende inntil videre
 • NAV Loppa er stengt inntil videre, ta kontakt på telefon: 55 55 33 33
 • Loppa folkebibliotek stenger for publikum inntil videre. (Bøker og annet utlånt kan leveres tilbake i kassen ved bibliotekets ytterdør)
 • Ungdomsklubben i Øksfjord er stengt frem til 26.03.20. Åpning vurderes i etterkant av dette

 

 Gjeldende per 12.03.2020

 1. Alle arrangementer der mer ann femti mennesker samles: avlyses eller utsettes inntil videre.
 2. Mindre arrangementer: vurderes i forhold til smitterisiko.
  a) Alle mindre arrangementer der det er vanskelig å overholde 1 meters avstand mellom deltakerne, eller av andre årsaker vanskelig å opprettholde vern mot smittespredning, avlyses.
 3. Kommunalt ansatte deltar ikke på kurs/konferanser utenfor Loppa.
 4. Barnehage, SFO og skoler i Loppa kommune holdes stengt fra 13.mars-26.mars i første omgang. Informasjon om dette kommuniseres direkte fra skole/barnehage.
 5. Skolen stenges for aktiviteter utenom skoletid.
 6. Sykehjemmet stenges for alle besøkende.
 7. Besøk til eldre som mottar hjemmetjeneste vurderes i forhold til risiko for å utsette vedkommende for smitte.
 8. Hygienetiltak opprettholdes og innskjerpes. Er du syk, hold deg hjemme. Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidsliver skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 9. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i områder med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 10. Koronasmittede/mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig, frivillig karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon - i noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til legekontoret, på anvist plass bak helsesenteret, og helsepersonell tar prøve fra nese/munn mens man sitter i bilen.
 11. Mulig koronasmittede skal ikke benytte drosje eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterligere spredning.
 12. Håndhygiene: Grundig vask med såpe og vann er best, og tar et par minutter. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefaler det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 13. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom, og alltid før du skal spise.
 14. Ved hoste, bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er å hoste i albuebøyen.
 15. Rengjøring av kontaktpunkter - dørhåndtak, serveringsmateriell osv.
  a) Rengjøring med vann og såpe er bra, bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
  b) Husk rengjøring av mobiltelefon, nøkler, kontaktpunkter i bil m.m.
 16. Man skal tilrettelegge for, og trene på, å opprettholde 1 meter avstand til andre personer ved all aktivitet, møter, undervisning, arrangementer osv.
 17. Matforretninger og serveringssteder må gjennomgå sine egne rutiner. Råd fra kommunalt smittevern vil gis.
 18. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 19. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.


Olav Gunnar Ballo
Kommuneoverlege