coronavirus

Besøkende ved Øksfjord sykehjem

23.10.20

Da det er økende smitte rundt oss vil det nå bli strengere restriksjoner for besøkende på Øksfjord sykehjem. Dette for å skjerme våre beboere for smitte, og for å unngå stenging av sykehjemmet.

coronavirus

Personer som har vært på Hammerfest sykehus etter 04.oktober

16.10.20

Vi ber om at alle innbyggere som har vært på Hammerfest sykehus etter 04.oktober tar kontakt med legekontoret på telefon 78 45 30 50 slik at vi kan få en oversikt over hvem som potensielt kan ha vært utsatt for smitte.

coronavirus

Lokale karanteneregler for Loppa kommune oppheves fra 22.04.20

21.04.20

Loppa kommune har fulgt nasjonale retningslinjer for karantenebestemmelser knyttet til personer som reiser utenfra til Loppa kommune.

standardbilde-loppa

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22. april 2020

17.04.20

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22.april 2020.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Det er derfor viktig at alle tiltak i sjekklisten er på plass før gjenåpning av barnehagen. Alle smitteverntiltak skal være på plass slik at ansatte, barn og foresatte skal kunne føle seg trygge.

Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra Øksfjord barnehage.