coronis

Smittevern, private feiringer og sammenkomster

05.08.20

Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: 

coronavirus

Lokale karanteneregler for Loppa kommune oppheves fra 22.04.20

21.04.20

Loppa kommune har fulgt nasjonale retningslinjer for karantenebestemmelser knyttet til personer som reiser utenfra til Loppa kommune.

standardbilde-loppa

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22. april 2020

17.04.20

Øksfjord barnehage åpner for alle onsdag 22.april 2020.

Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Det er derfor viktig at alle tiltak i sjekklisten er på plass før gjenåpning av barnehagen. Alle smitteverntiltak skal være på plass slik at ansatte, barn og foresatte skal kunne føle seg trygge.

Nærmere informasjon vil bli sendt ut fra Øksfjord barnehage.

barn

Smittevernveileder for barnehager

17.04.20

Fra mandag 20. april åpner barnehagene igjen.  Vi har sammen med Folkehelseinstituttet laget en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager.