Informasjon om innsynsretten

I henhold til offentlighetsloven § 3 skal det gis innsyn i offentlig journaler. Alle kan kreve innsyn. 

Alle har rett til innsyn i organets saksdokumenter, det vil si i organets logisk avgrensede informasjonsmengder lagret på medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til organet. 

Definisjonsparagrafen i loven, § 4 bestemmer når innsynsretten begynner å gjelde: 

Inngående saksdokumenter 

Innsynsretten begynner å gjelde når saksdokumentet er kommet inn til organet, altså før man har startet eller gjort seg ferdig med saksbehandlingen. Et saksdokument er kommet inn til organet når det er mottatt, for eksempel i et postmottak eller i en e-postboks. 

Utgående saksdokumenter

Innsynsretten begynner når dokumentet er sendt ut av organet. 

Organinterne dokumenter

Innsynsretten begynner å gjelde når dokumentet er ferdigstilt, det vil si når det ikke forventes at det skal gjøres flere endringer i det.