Skolerute 2022/23

Skolerute 2022/2023
Måned Merknad Dato Antall dager for elevene Antall dager for lærerne
August Planleggingsdager 17., 18. og 19 11
August Skolestart 22. 8
September 22 22
Oktober Læringsdager 3. og 4. 18
Oktober Høstferie 5. - 7. 16
November 22 22
Desember Siste dag før juleferien 21. 15 15
Sum dager høst 83 88
Januar Planleggingsdag 2 22
Januar Start for elevene 3. 21
Februar 20 20
Mars Vinterferie 6. - 10. 14 14
April Påskeferie 3. - 10. 18 18
Mai Helligdager + fridager 1., 17., 18., 19. og 29. 16 16
Juni Siste skoledag 22.
Sum dager vår 107 108
Totalt i skoleåret 190 196