Høring og offentlig ettersyn: Forslag til kommunedelplan for oppvekst Loppa Kommune

Loppa kommune utarbeider kommunedelplan for oppvekst i henhold til av Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Lovens kapittel 5 stiller krav om medvirkning samt høring og offentlig ettersyn.

Her kan du se planen. (PDF, 3 MB)

Kommunestyret vedtok 25. mai 2023 i sak PS 38/2023 å legge ut forslag til kommunedelplan for oppvekst på offentlig høring. Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og innbyggere inviteres til å delta i høringen. Høringsuttalelser sendes til postmottak@loppa.kommune.no, eller Loppa kommune, Parkveien 1-3, 9550 Øksfjord. Høringsfristen er 25. august 2023.

Høringsuttalelser som framsendes andre adresser enn opplyst ovenfor, eller etter fristen, kan ikke påregnes å bli behandlet. Uttalelser vil være offentlig tilgjengelige fra mottak.

Du kan også bruke skjema nedenfor.