standardbilde-loppa

Utleie av kommunale lokaler

Grunnet utfordringer med kapasitet og ressurser i renholdsseksjonen i Loppa kommune, har vi kun ressurser nok til den daglige driften. På grunn av dette kan ikke kommunen tilrettelegge for tilstrekkelig nedvasking etter endt bruk av lokaler til diverse arrangementer ifbm. utleie av kommunale lokaler.

Vi har forståelse for at det er sterke ønsker om å få gjennomført arrangementer i kommunale utleielokaler. Kommunen må sørge for tilstrekkelig renhold som bevarer smittevern og med bakgrunn i dette har vi ikke kapasitet til å renholde utleielokaler etter endte arrangement.

Dette gjelder inntil videre.