17

Utlysning av 17. mai arrangement vår 2020

Vi oppfordrer lag/foreninger til å søke om å arrangere 17. mai på samfunnshus og grendehus i Loppa

kommune.

Loppa kommune gir et tilskudd på kr. 200,-  pr. barn som deltar på arrangementet.

Program for arrangementet må legges ved søknaden.

Søknaden kan sendes på mail til: postmottak@loppa.kommune.no eller pr. post til:

Loppa kommune

Parkveien 1/3

9550  Øksfjord

Søknadsfrist:  15. april 2020