standardbilde-loppa

Utlysning tilskudd til idrett og kultur 2021 - ny søknadsfrist 15. juni

Levekårsutvalget tildeler tilskudd til idretts- og kulturformål i 2021.  Søknadsfrist utsettes til 15. juni 2021.

Les mer her