Nuvsvåg kai

Utvidelse av Nuvsvåg småbåthavn

Det er en glede å kunngjøre at det er på plass nye utriggere i Nuvsvåg småbåthavn. Disse plassene er etter innspill fra Nuvsvåg utviklingslag definert som sommerplasser. Vi benytter også anledningen til å takke Grieg Seafood for bistand med monteringen, noe de har gjort vederlagsfritt.