Utvidet åpning scooterløype nr. 10 og nr. 11 til og med 10.mai

Snøscooterløypene med løypenummerr. 10. og løypenummer 11. har fått innvilget forlenget åpning til og med mandag 10. mai. Alle andre løyper stenges fra og med onsdag 5.mai.

Se PDF for detaljer