propell

Utviklingen av Finnmark trenger flere unge stemmer til å medvirke, påvirke og tenke nytt.

Propellfabrikken rekrutterer nye deltagere. 

 
Propellfabrikken er et nyoppstartet tilbud for unge mellom 20-35 år i Finnmark. Programmet går over fire samlinger og har som hovedmål å gi flere unge kunnskapen, nettverket og mulighetene til å delta i samfunnsutviklingen i mye større grad enn i dag. 


Propellfabrikken er upolitisk, og dekker både næringsutvikling, politisk utvikling samt bostedsutvikling. Programmet har frem til i dag blitt gjennomført i Narvik- og Harstadregionen med til sammen 39 deltakere over to år. Resultatene har vært gode, og de utvider nå nedslagsfeltet til Finnmark. Etter måneder med planlegging er Proppelfabrikken klar for å rekruttere totalt 24 deltakere fra Finnmark.
 
Propellfabrikken søker personer mellom 20-35 år med tilhørighet til Finnmark og et brennende ønske om å bidra til utviklingen av sitt lokalmiljø.

Praktisk informasjon og søknadsskjema finnes her: https://www.propellfabrikken.no/vil-du-bli-med-i-propellfabrikken/