coronavirus

Koronavaksine i Loppa

Kommunen har nå tatt kontakt (telefon/sms) med alle som er registrert i Loppa med kjent telefonnummer som skal vaksineres (født før 2004, uansett hvilken prioriteringsgruppe) for å tilby første vaksinedose.

Er du blitt forbigått? Oppholder du deg i kommunen og ønsker vaksinen?  Vi ber deg om at du sender e-post til kommunelegen@loppa.kommune.no, sms til koronatelefon 90220591 eller ringer legekontoret på telefon 78453050.

Informasjonen vi trenger fra deg er:

- Navn
- Fødselsnummer
- Telefonnummer
- Adresse/oppholdssted

standardbilde-loppa

Er du over 75 år, og ikke har fått tilbud om covid-vaksine?

21.04.21

Dersom du er over 75 år, og ikke har fått tilbud om å ta covid-vaksine - ber vi om at du tar kontakt med legekontoret på tlf 78453050 (hverdager mellom 9-15).