coronavirus

Tilbud om 3.dose koronavaksine til enkelte risikogrupper.

15.10.21

Loppa kommune har begynt med vaksinering av 3.dose koronavaksine.

Helsetjenesten vil ta kontakt med aktuelle personer for en 3.dose med koronavaksine.

coronavirus

Koronavaksine

13.09.21

Loppa Kommune er nå i avsluttningsfasen av vaksinering med koronavaksine. Det er ingen flere som skal innkalles til 1.dose. De som har fått 1.dose vil få innkalling til dose 2. 

Hvis du ønsker å få vaksine, ber vi deg om å ta kontakt med din fastlege. Har du ikke fastlege i Loppa, men er bosatt her, kan du ta kontakt med Kommunelegen i Loppa, t. 78453050. 

For noen pasienter som har en redusert immunforsvar pga sykdom eller medisin  vil det bli tilbudt dose 3. En del av disse pasientene ble allerede innkallet fra kommelegen. Får du beskjed hos din behandler om at du skal ha en tredje dose, be om en skriftlig bekreftelse som du kan ta med til lokalt legekontor for å sette opp avtale. 

Kommunen viser til nasjonal informasjon rund vaksinering og nasjonal statistisk rund vaksinedekning for mer informasjon.