teknisketjenester

Vaktordning

22.09.14

Fra 01.10.2014 oppheves vaktordningen ved Driftsavdelingen

Det er kun mulig å ta kontakt mellom kl. 07.00 - 15.00 på hverdager.
Ring på telefon 78 45 32 14/mobil 41 51 68 31 v/formann på uteseksjon.

Dette som en prøveordning ut året 2014.

Nødtelefoner

110 - BRANN
112 - POLITI
113 - AMBULANSE

 

Restverdiredning

17.10.08 Restverdiredning er en ordning du kan bruke hvis du har hatt et uhell så som brann, vannskade, oversvømmelse.
Hus og hytte

Vannskade på hus og hytter

01.03.12 Tryg forsikring har sendt ut pressemelding med skadeforebyggende råd i forbindelse med flom og oversvømmelse.