Stortings- og Sametingsvalg 2021

valg_2021_2_500x333.png

 

  • Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes mandag 13. september
  • Forhåndstemming foregår fra 10. august til og med 10. september
  • På valgdagen kan du bare stemme i hjemkommunen din der du er folkeregistrert

 


 

Hvor du kan stemme

Loppa kommune skal ha valgting på følgende steder mandag 13.september 2021:

Krets Valglokale Åpningstid
Øksfjord Øksfjord Samfunnshus 10:00 - 19:00
Nuvsvåg Nuvsvåg Grendehus 12:00 - 15:00
Bergsfjord Bergsfjord Samfunnshus 12:00 - 15:00
Sandland Sandland skole 12:00 - 15:00

 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmemottak etableres på Rådhuset (servicekontoret) i tiden fra og med 10. august til og med 10. september 2021 med adgang til stemmegivning i tidsrommet 09.00 - 15.00 på alle hverdager. I tillegg holdes det åpent på lørdag 4.september 2021 kl. 12.00-kl. 14.00 på Rådhuset.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko i forbindelse med koronapandemien. Godt smittevern i forhåndsstemmemottaket vil bli ivaretatt.

 

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller ved valgtinget, kan henvende seg til Loppa kommune (Rådhuset v/servicekontoret) og avgi stemme fra 1. juli 2021 og frem til forhåndsstemmegivningen starter 9. august 2021.

 

Institusjonsstemmegivning

Det gjennomføres institusjonsstemmegivning ved

  • Øksfjord Helsesenter 8. september, klokken 12:00 – 13:00
  • Nerstranda omsorgsboliger 8. september, klokken 13:30 – 14:30

 

Ambulerenede stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et valglokale, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. Nærmere informasjon om søknad om ambulerende stemmegivning vil bli lagt ut her. 

 


 

Har du stemmerett?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021:

  • Norsk statsborgerskap
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

 

Hvordan stemmer du?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valklokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan selv bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller om du vil stemme på valgdagen. Vi oppfordrer så mange som mulig til å avgi forhåndsstemme.  

 

Sametingsvalget

Informasjon om sametingsvalget vil legges her. 

 

Står du i mantallet? 

Har du flyttet og folkeregisteret ikke har mottatt flyttemelding innen 30. juni 2021, står du fremdeles oppført i kommunen du flyttet fra.

For å stemme på valgdagen må du da reise til kommunen du er folkeregistrert i for å avlegge stemme, men forhåndsstemming i kommunen kan fortsatt gjøres på rådhuset i Øksfjord frem til 10. september. Forhåndsstemming kan forøvrig utføres i hvilken som helst kommune i Norge. 

Manntallet skal så snart det er mulig, og til og med valgdagen, legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder

Krets Lokale
Øksfjord Loppa rådhus og Loppa folkebibliotek
Nuvsvåg Nuvsvåg Dagligvare AS v/ utlånstasjon
Bergsfjord Cort Buck's Eftf AS v/ utlånsstasjon
Sandland Nærbutikken i Sør-Tverrfjord

 

Valggjennomføring og covid-19

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha godt smittevern i alle valglokaler.

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien.

 

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Har du reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.