Valg av Levekårsutvalg for perioden 2015 - 2019

Medlemmer:

Maria Thomassen, leder (AP)

Stein Thomassen (AP)

Kim Gøran Pedersen (AP)

Brynjar Larsen, nestleder (H)

Torill Martinsen (H)

Fabrice Caline (SP)

Cato Kristiansen (SV)

 

Varamedlemmer:

Maria Sotkajærvi(AP)

HeidiWang (AP)

Ørjan Olsen (AP)

Ulf Rune Pettersen (AP)

Arne Rotnes (H)

Lillian Johansen (H)

Ståle Sæther (H)

lngi Jan E. Luthersson (H)

Turid Grønbech (SP)

lngrid Olsen (SP)

Hans Roald Johnsen (SV)