Valgte medlemmer til Formannskapet for perioden 2015-2019

Medlemmer:

Høyre:

Steinar Halvorsen (H)

Varamedlemmer:

Ståle Sæther (H)

Torill Martinsen (H)

Arbeiderpartiet:

Stein Thomassen (AP)

Line Enger Posti (AP)

Heidi Dahl (AP)

Varamedlemmer:

Arve Berntzen (AP)

Ernst Berge (AP)

SosiaIistisk Venstre parti/Senterpartiet

Ronja Garden (SP)

Varamedlemmer:

Hans Roald Johnsen (SV)

Fabrice Caline (SP)

Cato Kristiansen (SV)

Formannskapet fungerer også som:

Hovedutvalg for teknisk, plan og næring, supplert med 1 representant for barna
Administrasjonsutvalg - supplert med 2 representanter fra arbeidstaker org.
Landbruksnemnd - supplert med 1 representant fra brukerne
Planutvalg
Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Valgstyre
Omstillingsstyret, opphevet pr. 31.12.2012

Viltnemnd