standardbilde-loppa

Varsel om farlige stoffer i omløp

VARSEL OM FARLIGE STOFFER I OMLØP 

 

Helsedirektoratet har sendt ut et varsel til alle kommuner i Overdosenettverket da tre unge gutter i 20-årene har mistet livet i løpet av kort tid. Politiet i Tromsø er ikke helt sikre på dødsårsak før obduksjonene er gjennomført men det er «Ksalol- tabletter» i omløp i Tromsø, Harstad og Sør-Troms som kan settes i sammenheng med dødsfallene. Det fryktes at tablettene kan inneholde Fentanyl. 
Med tanke på antall tabletter som er beslaglagt av politiet i Nord så kan det være stor sjanse for at disse tablettene er spredt rundt i hele landet. 

 

Det er derfor viktig at dere formidler til brukere av narkotiske stoffer at de må være ekstra oppmerksom og ekstra forsiktig. 

Her er noen råd som alltid gjelder men som er ekstra viktig nå i disse dager: 

  • Piller som ser likedanne ut kan allikevel inneholde ulike substanser/stoffer og styrke 

  • Om du allikevel bestemmer deg for å ta tabletten på tross av risiko så ta først 1/3del og vent minst 2 timer for å bedømme effekten og unngå en overdose. 

  • Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du  begynner å kjenne deg dårlig. 

  • ALDRI ta tabletter/piller eller opioider generelt alene, ha alltid noen i nærheten. 

  • Selv om tabletten kommer på brett eller er stemplet så er det stor sannsynlighet for at den er forfalsket slik som situasjonen er nå. 

  • Ha alltid Nalokson tilgjengelig!  

  

Om noen av dere opplever farlige stoffer så meld dette inn til rusalarm@helsedir.no